Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor personale

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus,  puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa unirii@epilpro.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa autorității competente în materia protecției datelor cu caracter personal (ANSPDCP – Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal), în cazul în care apreciați că vi s-au incălcat drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

IMPORTANT: Accesând site-ul nostru și oferindu-ne orice informație cu caracter personal, vă dați consimțământul ca toate datele cu caracter personal (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail) pe care ni le furnizați, să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare, privind datele personale.

Pentru ce folosim datele dvs. personale. Folosim datele dumneavoastră personale pentru a putea lua contact cu dumneavoastra pentru programari. Cu acordul dumneavoastră, folosim datele personale pentru a vă oferi informații despre produse sau servicii (de exemplu, campanii de marketing, promoții).

Folosim datele dumneavoastră personale atunci când interacționați cu EpilPro pe rețelele de socializare, pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă informa cu privire la ultimele noutăți. Puteți afla mai multe despre modul de funcționare, datele de profil pe care le obținem despre dumneavoastră și cum puteți modifica setările, citind notificările de confidențialitate ale rețelei de socializare respective.

Folosim, de asemenea, instrumente de analiză a site-ului web (de exemplu Google Analytics) pentru a colecta informații de marketing cu privire la frecvența vizitării site-ului nostru, cuvintele cheie utilizate pentru a găsi site-ul www.epilpro.ro și paginile vizualizate pe site-ul nostru.

Putem colecta informații precum adresă, vârstă și sex.

Prelucrarea informațiilor personale. Memorăm informațiile personale colectate în format electronic și utilizăm proceduri corespunzătoare de protecție, pentru a împiedica accesarea datelor personale de către persoane neautorizate.

Memorarea informațiilor personale. Informațiile personale pe care ni le-ați pus la dispoziție prin completarea formularului de contact, vor fi memorate până la înaintarea unei solicitări de ștergere a datelor, din partea dumneavoastră.

Accesul dvs. la informațiile personale. Sunteți autorizați să solicitați în orice moment o notificare cu privire la ce informații personale avem memorate în baza de date și să solicitați modificarea sau ștergerea tuturor sau a unora din informațiile dvs. personale.

Dezabonare. Puteți trimite o notificare cu solicitarea dvs. la adresa unirii@epilpro.ro. În cazul în care faceți o asemenea cerere, vom solicita confirmarea identității pentru a preveni prelucrarea neautorizată a informațiilor dvs. personale.

Trimiterea informațiilor personale către alți destinatari. Informațiile dvs. personale nu vor fi trimise altor destinatari.